dreamcatcher

Coaching for endring og utvikling

Be who you can be
Do what you can do
Live a good life

Jeg kan hjelpe deg å finne dine svar på hvor du er, hva du vil og hvordan komme dit. Bli bevisst dine ressurser og muligheter og start din reise.

about me

Hva er NLP Coaching.

NLP er en kommunikasjonsmodell som direkte oversatt betyr Nevro-Lingvistisk-Programmering der Nevro refererer til hjernen vår og det nevrologiske systemet, vår psykologi og våre tankemønstre.Lingvistisk refererer til den verbale og non-verbale språket vi snakker til oss selv og andre med. Det vi sier er det vi tenker og det vi gjør. Programmering refererer til måten vi alle på vår måte setter sammen våre mønstre for tenking, språk og adferd/handlinger. I NLP handler programmering om å lære om dette for å kunne bygge strategier for alt vi gjør. Lære å lære, avgrense eksisterende strategier og lage nye og i tillegg forkaste de strategier som ikke fungerer. Avdekke både bevisste og ubevisste elementer som påvirker din adferd og dine beslutninger.

I NLP er det utviklet og laget verktøy og metoder til å frigjøre menneskers potensiale. Gjennom samtaler og teknikker vil coach bidra til bevisstgjøring, motivasjon, læring, innsikt, ansvarliggjøring og handling. I Coaching er det et likeverdig samspill mellom coach og en person i utvikling.

Coaching bygger på ressursene til personen, dennes erfaring, verdier og egenskaper, og oppmuntrer til å ta aktivt ansvar for eget liv. Coaching hjelper med å få tilgang på indre ressurser ved hjelp av holdning og metodisk tilnærming, og bygger på den kunnskapen, erfaringen og intuisjonen personen har. I coaching er det løsnings- og målorientering. Formålet er å tilrettelegge for og bistå gjennom utforskning, igangsetting og utholdenhet for at personen kan nå sine mål og øke sine prestasjoner, utvikle seg og lære.