banner - om meg

Christin Rødvik-Hansen

Jeg er utdannet coach innen NLP.

Hvordan jeg ble en coach

Jeg er utdannet coach gjennom Coachteam AS House of leadership og universitetet i Agder.

Jeg er også utdannet innen Administrasjon og Økonomi, Forsikringsakademiet, Offentlig pensjon på BI og lønnsmedarbeider. Jeg har jobbet innen hotell- og restaurant i 18 år og innen forsikring og pensjon i like mange år.

Jeg har alltid jobbet med og for mennesker. Og gjennom å jobbe med mennesker og mine egne topper og avgrunner som livet har bydd på, har jeg lært mye. En av de viktigste lærdommene er at mennesker har en iboende evne endring og utvikling.Så er det ofte slik at viljen til å gå ut av komfortsonen ofte kommer ut av store livskriser. Mennesker har et enormt potensial i å mobilisere i livskriser,og uten støtte og selvledelse kan prosessen bli smertefull og lang. Dette har jeg selv fått føle på kroppen gjennom livet og etter en alvorlig livskrise og veien ut av den forstod jeg at det er dette jeg vil jobbe med, mennesker og deres muligheter for å finne egne ressurser til vekst og utvikling.

Dagens samfunn har blitt en krevende arena. Det tilbys mange muligheter, men det skaper også mange utfordringer. Menneskene i den moderne tidsalder opplever krav på alle områder, i jobb, familielivet, og ikke minst, på den sosiale arena.

Forventningene som føles fra omverdenen, og ikke minst de forventningene du har til deg selv, kan føles uendelige. Det vil være perioder i livet der du opplever frustrasjon og en følelse av utilfredshet, at det er noe som mangler og ikke er som ønsket. Det skaper manglende motivasjon og glede med livet eller det du gjør.

Under disse tankene og følelsene ligger det tanker og drømmer om hva du savner eller ønsker deg, mål du ønsker å oppnå som i øyeblikket virker uoppnåelige.

Det kan være både fysiske og psykiske hindringer for å kunne gå mot drømmen, eller målet som er ønsket. Noen ganger kan selve målet være diffust, du vet bare at du ikke vil være der du er nå.

Eller så vet du hva du vil, og har klare mål og ønsker om utvikling, men vet ikke hvordan, har ikke metodene og verktøyene som trengs for å avklare hva som hindrer deg og hvordan du kan begynne prosessen med avklaring, endring og utvikling for å komme til de valgmulighetene og de målene du ønsker å oppnå.

Mitt ønske er å hjelpe deg å finne din vei…

Jeg vil coache mennesker for å hjelpe dem å finne sitt potensiale og bevege seg fremover. Jeg forstår oppriktig når kunder sier at de ønsker en endring, men vet ikke hvilken endring eller hvordan oppnå den.

En coach er en katalysator som kan hjelpe andre å finne sine egne svar og løsninger, å hjelpe til å bevisstgjøre mennesker i hvilke tankemønstre og overbevisninger som begrenser deres tro på egne muligheter. Å samarbeide for å finne ut hva de virkelig ønsker seg, hva de driver mot, men som tilsynelatende er vanskelig å nå.

Bak enhver stor drøm finner du en drømmer, med ressursene og viljen til å lykkes. Og jeg vil at du skal lykkes, at du tar ansvar for din egen utvikling, og følger opp det du lover deg selv, og jeg gir ikke opp før du er der du vil være.

Mine kvalifikasjoner

coaching qualifications
coaching qualifications
coaching qualifications
coaching qualifications