banner - leadership development

En-til-en lederutvikling

Det aller viktigste er å kunne lede seg selv. Det er den viktigste faktoren for hva vi kan oppnå og for å realisere mål og ambisjoner, og ikke minst drømmer.

Å lede andre kan fort bli utfordrende hvis du ikke kan utøve selvledelse, de beste ledere har mange likehetstrekk, de er flinke til å lytte, er tydelige lagledere, har sterk beslutningsdyktighet, og lytter til alle før de beslutter. De er glade i mennesker og opplever at de gjør suksess gjennom sine medarbeidere. De lærer av sine erfaringer, både suksessene og feilene. For mennesker vil gjøre feil, også ledere, og de beste lederne er de som tar det som læring og går videre med læringen. Det viser seg også at gode ledere ofte er svært resultatorienterte, og struktur og planlegging er viktig for dem. De evner å se både det store bildet og de viktigste detaljene.

management structure
lederutvikling
Det å kontinuerlig utvikle seg som leder er en styrke, og en-til-en ledercoaching hjelper ledere som ønsker å bli enda bedre i å

Skape mål og mening

Etablere gode relasjoner og stor tillit

God på tilbakemeldinger som motiverer og utfordrer til læring

Inkludere alle i beslutningsprosesser

Utvikle selvstendighet og problemløsning i alle medarbeidere

Skape trygge miljøer mennesker kan utvikle seg i, feile, og ta ut sitt beste

Skape rom for utvikling, læring og vekst

Delegere

Ta beslutninger

Evne til å møte motstand balansert

hang in there

Gjennom timene der coach er sparringspartner som gjennom lytteteknikker og avklarende og åpne spørsmål gjør leder i stand til å ta tak i egne utfordringer og målsetninger, bevisstgjør og gir verktøy for mental trening. Finne egne uhensiktsmessige mønstre og skape nye hensiktsmessige anker og adferd, og gjennom det gi endringskompetanse og selvinnsikt, og utvikle ressurser som tidligere var ukjent. Coachen kan hjelpe med å finne begrensende tankemønstre og endre de til konstruktive tanker,og er med i prosessen til å finne dine mål og ønskede resultater. Selve handlingen er det kunden selv som må stå for, endring må øves for å bli en naturlig del av dine tankemønstre.

© 2019 Drømmefangeren